Reference / East Lambeyshore

East Lambeyshore

Akce: East Lambeyshore – dotlačovací kompresorová stanice

Místo: East Lambeyshore, Republika Komi, RF

Rok ukončení: 2017

Zákazník: OOO «Lukojl Komi»

Popis zakázky: Dotlačovací kompresorová stanice pro využití odplynu z těžby a zpracování ropy, včetně jednotky sušení plynu na molekulových sítech.

Rozsah prací EGE: Projektování, subdodávky a dozor při montáži a najetí kompresorové stanice a jednotky sušení plynu.