O nás

Revolution Slider Error: Slider with alias ege-o-nas not found.
Maybe you mean: 'ege-homepage'

Společnost byla založena v září 2016 společností Bonus Praha Investment a.s., nyní Pactio Invest a.s., která je v současné chvíli i majoritním vlastníkem společnosti.

Management a zaměstnanci se v minulosti podíleli na úspěšné realizaci řady významných projektů, jejich investiční náklady byly v řádu miliard korun českých. Naše společnost může zajistit specialisty ve všech profesích od projektového managementu přes zpracování kompletní dokumentace až po uvedení jednotky do provozu. Tyto osobní reference našich zaměstnanců jsou důkazem toho, že máme dostatečné, zejména technické know-how pro realizaci obdobných projektů. Disponujeme rovněž zaměstnanci s jazykovým vybavením pro realizaci projektů v zahraničí, kde je zákazníkem rusky nebo anglicky mluvící klient.

Naším cílem je společně se zákazníkem a našimi subdodavateli najít optimální řešení a úspěšně zrealizovat projekty „na klíč“. Zaměřujeme se zejména na následující průmyslová odvětví:

  • Energetika
  • Plynárenství
  • Průmyslová infrastruktura
  • Odpadové hospodářství

Zaměřujeme se na trh v České a Slovenské Republice a jsme úspěšní i v zahraničí.

Chceme růst a stát se jedním z nejvýznamnějších EPC kontraktorů v České Republice, a přitom si zachovat flexibilitu, efektivitu a osobní přístup, ke klientům, zaměstnancům, ale i subdodavatelům.
Podporujme nové technologie, odpovědné zacházení se zdroji a našimi prioritami je:

  • spokojenost klientů;
  • mít zaměstnance, kteří se těší do práce;
  • mít korektní vztahy se subdodavateli;

Za to očekáváme:

  • od klientů, dlouhodobou spolupráci;
  • od zaměstnanců loajalitu, zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení;
  • od subdodavatelů striktní plnění svých závazků a dlouhodobou vzájemně výhodnou spolupráci;

Personální složení

Společnost má v současné chvíli 28 zaměstnanců převážně s technickým zaměřením, jsme schopni pomocí subdodávek doplnit projektový tým až na 50 pracovníků.